Có thật sự là nâng mũi phá tướng không?

Có phải cũng có khá nhiều người đi sửa mũi không phải vì sắc đẹp mà do tin vào dị đoan, tướng số hay không? Có người tin rằng sau khi nâng mũi thì số mệnh sẽ được cải thiện. Tuy nhiên vẫn có một số người sợ rằng nâng mũi phá tướng sẵn có của họ. Chúng ta hãy cùng nhau bàn luận về nâng mũi phá tướng...