Nhu cầu cải thiện tướng số bằng nâng mũi vĩnh viễn

Liệu nâng mũi vĩnh viễn có thể thay đổi cải thiện tướng số của một con người? Trong nhân tướng học về tướng mũi có nhiều nhận định về tướng mũi ảnh hưởng đến số phận của mỗi người. Có rất nhiều dạng mũi khác nhau, mỗi dạng sẽ quy định những vận mệnh khác nhau. Nhìn tướng mũi người ta có thể đoán biết được tính cách cũng như...